ØKOLOGISK BIAVL

Hvidtjørn

Økologisk honning følger et regelsæt som er fastsat af EU.Reglerne siger bl.a. : Bigården skal placeres i et område,hvor nektar- og pollenkilderne i en afstand på 3 km. fra bigården hovedsaglig består af økologiske afgrøder og vild bevoksning, som ikke påvirker biavlens økologiske status.

Der er mange andre regler omkring det at være økologisk biavler,men afstandskravet er det springende punkt i Danmark.

Reglerne for produktion af økologisk honning omhandler kun trækradius og behandling af honningbierne.Der er i de økologiske regler ikke indskrevet noget om håndtering af honning:F.ex. lavt vandindhold,enzymaktivitet,opvarmning m.v.

Dansk Biavlerforening gik derfor på jagt i danske supermarkeder for at finde økologiske honninger, der bliver tilbudt til salg i Danmark. Der blev fundet 7 og alle var af udenlandsk herkomst.Ofte blandinger fra flere lande.

Disse honninger blev undersøgt på universitetet i Hohenheim og på biinstituttet i Celle for forskellige kvalitetsparametre for at se på hvilke områder disse honninger skiller sig ud fra danske honninger.

De undersøgelser der blev lavet viser ,at de økologiske honninger overholder honningbekendtgørelsen. Det var som forventeligt ikke muligt at eftervise pesticidrester eller tilsætning af sukker.

Men honningerne skilte sig markant ud mht. enzymindholdet, således at de økologiske udenlandske honningers enzymindhold var meget lavt i forhold til danske honninger. Det tyder på at honningerne har været udsat for opvarmning/smeltning under forarbejdningsprocessen. Danske honninger må derfor vurderes at have en højere kvalitetsstandart end de udenlandske honninger på enzymundersøgelsen.

Under forarbejdningen i bistadet tilsætter bierne via deres kirtler enzymer til honningen.Enzymer der spalter honningen og gør den levende. Det er også enzymerne der giver honningen dens antibakterielle effekt. F.eks. gør  enzymet glykonoxidase at honningen danner brintoverilte. Enzymer er meget vigtige for kvalitet og “livet” i en honning.

Ovenstående er resume af en forsøgs-rapport 2011 fra Danmarks Biavlerforening skrevet af Flemmimg Vejsnæs  ” Økologiens paradoks”.