BIGÅRDE

bigaard

Mine bigårde er beliggende ud mod klitheden mellem Vigsø og Bulbjerg. Tæt  ved Vesterhavet, men i læ af klitplantagen.

Bigård Madsbøl er placeret i kanten af klitplantagen med  lavtliggende sumpede områder vekslende med de mere tørre indlandsklitter.De væsentligste trækkilder er pil,dværgpil,mosebølle og kragefod.Fra begyndelsen af juli er det vandmynte,alm. gederams og klokkelyng. Biåret slutter i august med træk på hedelyng.

Bigård Glæde  ligger længere fra havet ,med indslag af hvidtjørn,hæg og mælkebøtte, men også her er der klitsøer og sumpede områder.

Bigård Bulbjerg er placeret i en lille lysning i klitplantagen. Der er pil og tjørn i nærheden om foråret,men de væsentligste trækkilder er mosebølle og lyng.

Bigård Skræddergården ligger mellem  økologisk landbrug og store lyngklædte naturområder . Her er trækkilderne om foråret pil,mælkebøtte. Senere kløver og lyng.


klit2

Arealer i Nordvestjylland godkendt til økologisk biavl i 2020