BIERNE

IMG_4036
Honningurt

I min biavl er det helt grundlæggende princip, at alt skal foregå på biernes betingelser. Jeg høster overskudsproduktionen og først ved indvintring får de økologisk sukker som vinterfoder. D.v.s. at bier og yngel opfostres og lever af nektar og pollen fra blomster.

Bidronningen ( matriarkatets ubestridte leder) kan bevæge sig frit i stadet,da jeg ikke bruger dronningegitter og ej heller klipper hendes vinger. Så bifamilien kan formere sig ved sværmning. Den naturlige formering.

Så håber jeg blot at kunne indfange sværmen, inden den flyver for langt væk!

Mine bifamilier flyttes ikke, så de står i de samme kendte naturområder året rundt.

Jeg besøger naturligvis mine bigårde flere gange ugentlig. Lytter og ser ,da langt de fleste informationer kan hentes ved iagttagelser ved flyvebrættet og registrering af lyd fra bistadet.

Bigård Madsbøl